Javno savjetovanje o ravnopravnosti spolova

Nakon nedavnog Foruma o budućnosti ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji, koji se održao od 20. do 21. travnja, Europska komisija pokrenula je savjetovanje o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji.
 

Forum je okupio više od 250 sudionika koji su razmijenili ideje o tome kako učinkovito postići ravnopravnost spolova u Europskoj uniji.

Svrha je javnog savjetovanja prikupiti mišljenja širokog raspona dionika u kontekstu pripreme politike Europske komisije o ravnopravnosti žena i muškaraca nakon 2015. Upitnik je dostupan na 23 službena jezika Europske unije.

Javno savjetovanje otvoreno je do 21. srpnja 2015.

Ilustracija preuzeta sa stranice DG JUST