Novi europski propisi o korištenju butilparabena i propilparabena u kozmetičkim proizvodima

Prema propisima Europske komisije, od 16. travnja 2015. proizvođači moraju smanjiti koncentraciju butilparabena i propilparabena u kozmetičkim proizvodima i izbjegavati korištenje tih konzervansa u proizvodima namijenjenim za uporabu u području pelena za djecu mlađu od tri godine.
 

Usto, kozmetički proizvodi za djecu do tri godine koji se stavljaju na tržište, a sadrže ove parabene, morat će nositi obavezno upozorenje da se ne smiju koristiti u području pelena. To će pomoći u zaštiti dojenčadi, s obzirom na to da je koža u području pelena osjetljivija na podražaje.

Skupina kemikalija poznatih kao parabeni čine znatan dio konzervansa koji se mogu koristiti u kozmetici. Osim butilparabena i propilparabena, postoje i drugi parabeni, poput metilparabena i etilparabena, koje je Znanstveni odbor za zaštitu potrošača u više navrata proglasio sigurnim.

Više informacija: DG GROW
Fotografija preuzeta s: DG GROW