Svjetski dan borbe protiv raka - zajednički postupak za prikupljanje podataka o raku u Europi

Novi zajednički postupak za prikupljanje podataka o raku u Europi poboljšat će kvalitetu i usklađenost podataka iz europskih registara za rak. Sveobuhvatan i standardizirani popis provjera kvalitete podataka o raku koji su danas pokrenuli Zajednički istraživački centar i Europska mreža registara za rak (ENCR) ojačat će usklađivanje podataka čime će se izbjeći udvostručavanje napora i fragmentacija podataka o raku. To je veliki korak prema Europskom informacijskom sustavu za rak.

Rak je drugi najčešći uzrok smrti u Europi – svake godine dijagnosticiran je oko 3,2 milijuna građana. Pouzdani, usporedivi, kvalitetni podaci i pokazatelji o raku bitni su za poboljšanje programa prevencije te procesa kontrole i zaštite u EU. Usklađeni podaci o raku neprocjenjiv su resurs za epidemiologiju raka jer omogućuju bolje razumijevanje razlika i povezanih uzroka u populacijskim studijama preko regionalnih i nacionalnih granica.

Usvajanje preporuke "Prijedlog o provjerama kvalitete podataka o raku: jedan zajednički postupak za europske registre za rak" od strane registara za rak poboljšat će pouzdanost i korisnost podataka prikupljenih diljem Europe.

Zajednički istraživački centar predvodi razvoj usklađenog Europskog informacijskog sustava za rak u suradnji s Europskom mrežom registara za rak (ENCR) i značajnim dionicima, kao što su Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), grupe EUROCARE i CONCORD i dr. To će stvoriti dinamički europski alat za monitoring raka kako bi se usmjerile i poduprle učinkovite politike povezane s borbom protiv raka.

Današnji se Svjetski dan borbe protiv raka obilježava pod sloganom '#NotBeyondUs' i rad Zajedničkog istraživačkog centra snažno podupire ključna područja u kampanji za 2015.: odabir zdravog života, rano otkrivanje, liječenje za sve i povećanje kvalitete života.

Više informacija: Zajednički istraživački centar