Javno savjetovanje o popisu predloženih projekata od zajedničkog interesa iz područja transeuropske energetske infrastrukture

Cilj je ovog savjetovanja tražiti vaše mišljenje o projektima u području plina ili električne energije iz perspektive energetske politike EU-a kojima se povezuju sigurnost opskrbe, integracija tržišta, konkurentnost i održivost. Ciljne skupine su: tijela javne vlasti, tijela država članica, poduzeća, udruge iz sektora, mala i srednja poduzeća, udruge potrošača, sindikati, nevladine udruge, organizacije za zaštitu okoliša, pružatelji usluga savjetovanja, udruženja radnika i poslodavaca, ostali relevantni dionici i građani.
 

Europska komisija donijela je prvi popis projekata od zajedničkog interesa na razini Unije u listopadu 2013., a Uredbom (EU) 347/2013 Europskog  parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu (Uredba o TEN-E-u) predviđa se njegovo ažuriranje svake dvije godine. Određivanje projekata od zajedničkog interesa temelji se na regionalnom pristupu i provode ga regionalne skupine koje se sastoje od predstavnika nadležnih ministarstava, nacionalnih regulatornih tijela, operatora transportnih sustava za plin i električnu energiju, predlagatelja projekta, Europske mreže operatora prijenosnog sustava (ENTSO) za električnu energiju i plin, Agencije za suradnju energetskih regulatora i Europske komisije.

Dodatne informacije o projektima u području električne energije možete pronaći na mrežnim stranicama ENTSO-E. Dodatne informacije o projektima u području plina možete pronaći na mrežnim stranicama ENTSO-G.

Savjetovanje je otvoreno do 13. ožujka 2015. Građani, organizacije i tijela javne vlasti mogu iznijeti svoja mišljenja putem elektroničkog upitnika.

Više informacija: DG Energy