Otvoren natječaj „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“

Novi natječaj Europskog socijalnog fonda "Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju" namijenjen je jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave, lokalnim i regionalnim javnim institucijama, malim i srednjim poduzetnicima, neprofitnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, visokim školama i zadrugama.
 

Kako je naznačeno u Operativnom programu „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., operacija „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ pridonijet će snažnijoj integraciji na tržište rada skupina koje su suočene s posebnim teškoćama u pristupu zapošljavanju kroz jačanje motivacije za sudjelovanje u programima obrazovanja i zapošljavanja te kroz programe osobnog razvoja i zapošljavanja prilagođenih potrebama pojedinaca. Uz kreiranje odgovarajućih programa osposobljavanja i usavršavanja, pomoć osobama kojima je otežan pristup tržištu rada ostvarit će se i kroz stvaranje mreže potpore nastale iz partnerstva i suradnje svih relevantnih dionika na tržištu rada koji će ujedno stvarati dobre prakse. Ova operacija također će pridonijeti podizanju svijesti o problemima pri zapošljavanju ciljnih skupina, ali i stvaranju pozitivnih stavova kod poslodavaca i šire javnosti.

Natječaj je otvoren do 27. siječnja 2015.

Više informacija: Strukturni i investicijski fondovi