Javno savjetovanje o Direktivi o radnom vremenu

Europska komisija pokrenula je 1. prosinca online javno savjetovanje o reviziji Direktive o radnom vremenu.
 

Organizacija i regulacija radnog vremena u javnom i privatnom sektoru ima značajan društveni, gospodarski i politički utjecaj. Na razini EU-a, cilj je Direktive 2003/88/EC (Direktiva o radnom vremenu) osigurati minimalne standarde zajedničke svim zemljama EU-a kako bi se radnike zaštitilo od zdravstvenih i sigurnosnih rizika povezanih s pretjeranim ili neprikladnim brojem radnih sati, te s neodgovarajućim vremenom za odmor i oporavak od posla. Komisija revidira Direktivu o radnom vremenu kako bi se zadovoljile potrebe radnika, poduzeća, javnih službi i potrošača.

Savjetovanje
je otvoreno do 15. ožujka 2015.

Više informacija: Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost