Priznavanje vještina stečenih izvan škole ili sveučilišta još uvijek problematično

Države članice još uvijek moraju prijeći dalek put kako bi osigurale priznavanje znanja, vještina i sposobnosti stečenih izvan škola ili sveučilišta, unatoč napretku postignutom od 2010., navodi se u izvješću koje je Europska komisija objavila 20. studenoga.
 

Europski inventar vrednovanja neformalnog i informalnog učenja 2014., koji je obuhvatio 33 europske zemlje (države članice Europske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska i Turska), pokazuje da je potrebno bolje osmisliti i implementirati učinkovite alate za priznavanje tih vještina kako bi one doprinijele rješavanju trenutačnih uskih grla na europskom tržištu rada.

Neki od glavnih izazova navedenih u izvješću:

  • Niska razina svijesti o mogućnostima i potencijalnim vrijednosti vrednovanja, pogotovo među širom javnosti.
  • Premda je društveno prihvaćanje vrednovanja, kao i prihvaćanje na tržištu rada, u porastu, u mnogim zemljama i dalje je niže od prihvaćanja formalnog obrazovanja.
  • Razina birokracije i troškova povezanih s vrednovanjem još uvijek je značajna prepreka za njegovu provedbu u većini zemalja.
  • Premalo zemalja ima sveobuhvatne sustave. Većina sustava su skupovi inicijativa, projekata i procedura, a tu je i nedostatak koordinacije među dionicima i sektorima. To stvara izazove povezane s nadogradivošću i mogućnošću usvajanja dugoročnog i općeg pristupa vrednovanju.

Više informacija:  http://bit.ly/1F3leyy