Seminari i webinari Agencije za mobilnost i programe Europske unije radi pripreme za sudjelovanje u programu Erasmus+ 2015. godine

Agencija za mobilnost i programe Europske unije od 2. do 16. prosinca organizira niz seminara i webinara radi pripreme potencijalnih korisnika za Poziv na dostavu projektnih prijava u sklopu programa Erasmus+ za 2015. godinu.
 

Erasmus+ najveći je program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje od 2014. do 2020., a cilj mu je poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i civilnog društva. Zahvaljujući tom programu više od četiri milijuna Europljana, pa tako i građana Republike Hrvatske, imat će priliku studirati, osposobljavati se, stjecati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu.  Erasmus+ također podupire transnacionalna partnerstva među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula suradnja i povezala područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih s područjem rada, te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočava europsko tržište rada.

Raspored održavanja seminara i webinara te okvirni program događanja objavljen je na stranicama Agencije (http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=770).

Za sudjelovanje na seminarima potrebno se prijaviti putem registracijskog obrasca za seminare do 21. studenoga 2014., a za sudjelovanje na webinarima putem zasebnog registracijskog obrasca za webinare do 25. studenoga 2014. godine.