EU ulaže 647 milijuna eura u energetsku infrastrukturu

Države članice Europske unije dogovorile su se 29. listopada o dodjeli 647 milijuna eura za potporu ključnim prioritetnim infrastrukturnim projektima. Većina sredstava dodijelit će se plinskim projektima u baltičkoj regiji te u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi. Sredstva će se dodijeliti iz programa EU-a nazvanog Instrument za povezivanje Europe (CEF). Odabranim projektima povećat će se pouzdanost opskrbe Europe energijom i pomoći uključiti države članice u paneuropsku energetsku mrežu. Pridonijet će se i dovršetku europskoga energetskog tržišta te integraciji obnovljivih izvora energije u energetsku mrežu.

Potpredsjednik Europske komisije nadležan za energetiku Günther H. Oettinger izjavio je: "Pozdravljam današnju odluku koja će nam pomoći da brzo izgradimo infrastrukturu potrebnu za osiguranje sigurnosti opskrbe Europe energijom. Zbog geopolitičke krize naglašena je potreba za boljim povezivanjem energetskih mreža. To je ključno i za integrirano energetsko tržište na kojem potrošači dobivaju najbolju vrijednost za svoj novac."


Većinom će se sredstava izravno ili neizravno financirati projekti povezani s plinom. Osim gradnje novih plinovoda, ti projekti uključuju i terminale za ukapljeni prirodni plin (UPP) u baltičkoj regiji te srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi.

Sufinancirat će se i inovativne tehnologije povezane s električnom energijom. To uključuje studiju izvedivosti za podmorski kabel dugačak 700 km za visokonaponsku istosmjernu struju između Norveške i Ujedinjene Kraljevine te projekt pametnih mreža na granici Irske i Ujedinjene Kraljevine (Sjeverna Irska).

Od 34 dodijeljene potpore:

    16 ih je u sektoru prirodnog plina, a 18 u sektoru električne energije
    28 potpora odnosi se na izradu studija poput studija utjecaja na okoliš (91,4 milijuna eura)
    6 potpora odnosi se na građevinske radove (555,9 milijuna eura).


Neki od tih projekata proglašeni su ključnima za sigurnost opskrbe u Europskoj strategiji za energetsku sigurnost od 28. svibnja 2014. Iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) financiraju se projekti koji imaju jasne prekogranične koristi, a nisu komercijalno isplativi ili cjenovno pristupačni korisnicima u određenim državama članicama.

Bespovratnim sredstvima u okviru CEF-a može se podmiriti do 50 % prihvatljivih troškova djelovanja. Međutim, u iznimnim okolnostima – ako se djelovanjem jasno poboljšava sigurnost opskrbe, jača solidarnost među državama članicama ili omogućuju izrazito inovativna rješenja – iz sredstava CEF-a može se podmiriti do 75 % troškova radova.

Prijedlog Europske komisije podržao je koordinacijski odbor CEF-a koji se sastoji od predstavnika država članica. Kasnije će ove godine Komisija službeno donijeti popis prijedloga koji će primiti financijsku potporu iz programa CEF – Energetika.