Europska komisija usvojila regionalne planove o odbacivanju neželjenog ulova

Nova Zajednička ribarstvena politika (CFP) zabranjuje vraćanje neželjene ribe u more propisujući da ribari moraju iskrcati sav ulov. Pet planova o odbacivanju koje je Europska komisija usvojila 20. listopada sadrže neka praktična pravila, kao i ograničeni broj iznimki, koji bi pomogli ribarima u provođenju novih propisa.
 

Planove, koji se odnose na sav pučinski ribolov u vodama EU-a i na Baltiku, sastavile su države članice izradivši zajedničke preporuke po regijama - na Baltiku, Sjevernom moru, sjeverozapadnim vodama, jugozapadnim vodama i Sredozemlju. Lokalna industrija i dionici također su se uključili kroz savjetodavna vijeća koja prema novoj Zajedničkoj ribarstvenoj politici imaju pravo na savjetovanje kada zemlje EU-a odlučuju o propisima za ribare u toj regiji. Komisija je usporedila zajedničke preporuke s ciljevima i zahtjevima Zajedničke ribarstvene politike prije usvajanja novih planova.

Kako bi podržali ribare u problematičnom razdoblju stupanja na snagu obveze iskrcavanja ulova, planovi o odbacivanju uvode ograničen broj izuzetaka u određenim slučajevima kad neželjena riba ima visoku šansu za preživljavanje ukoliko se vrati u more, kad je nemoguće postići povećanu selektivnost ili kad rukovanje neželjenim ulovom stvara ribarima prevelike troškove. Ove iznimke ocijenilo je Komisijino znanstveno savjetodavno tijelo, STECF, kako bi se osiguralo da ispunjavaju visoke standarde održivosti Zajedničke ribarstvene politike. Sve ribe vraćene natrag u more kao dopuštene iznimke moraju se prijaviti kako bi se osigurala potpuna transparentnost i podatci za znanstveni savjet.

Potporu za prilagodbu novim propisima također će omogućiti Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF), putem financijske pomoći za selektivniju ribolovnu opremu i tehnike ili ulaganja u opremu na brodu i u lučkim postrojenjima, potrebnu za korištenje neželjenog ulova.

Nije bilo nikakvih zajedničkih preporuka za crnomorsko pučinsko ribarstvo. Na temelju informacija kojima raspolaže Komisija, u ovoj fazi nisu potrebni nikakvi detaljni propisi kojima bi se olakšalo uvođenje obveze iskrcavanja ulova na Crnom moru.

Planovi o odbacivanju stupit će na snagu 1. siječnja 2015., nakon dvomjesečnog razdoblja promatranja od strane Parlamenta i Vijeća. Ovo je prva faza obveze iskrcavanja ulova koja će se uvoditi postupno između 2015. i 2019. za sav gospodarski ribolov.

Više informacija o ovoj temi pročitajte ovdje.