Pokrenut Stručni centar za Okvirnu direktivu o morskoj strategiji

Zajednički istraživački centar Europske komisije (JRC) pokrenuo je Stručni centar za Okvirnu direktivu o morskoj strategiji (MCC) kako bi države EU-a postigle "dobro stanje okoliša" svojih mora do 2020. godine,  što je glavni cilj Okvirne direktive o morskoj strategiji (MSFD). U postizanju tog cilja, MSFD nastoji zaštititi osjetljivu ravnotežu morskih ekosustava, o kojima ovise mnoge gospodarske i društvene aktivnosti, poput ribolova i turizma.
 


MCC predstavlja platformu za dijeljnje znanja i znanstvene ekspertize o metodama i alatima za modeliranje, i pruža pristup smjernicama, procjenama i recenzijama. Rezultat je bliske suradnje između Europske komisije, Europske agencije za okoliš, država članica Europske unije, regionalnih morskih konvencija, Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) i europske istraživačke zajednice.

MCC će djelovati kao jedinstvena ulazna točka za ocjene politika, uključujući i trenutačnu ocjenu kriterija i metodoloških standarda za dobre ekološke standarde, koji su ključni za postizanje cilja Okvirne direktive o morskoj strategiji. Također će pružati korisne alate za modeliranje za procjenu deskriptora Okvirne direktive o morskoj strategiji i služiti kao posrednik znanja, premošćujući jaz između znanosti i politika snabdijevanjem procesa provedbe i prilagodbe relevantnim znanjima iz znanstvene zajednice. MCC ima web sučelje s relevantnim alatima i informacijama te pristupima procjenama, metodološkim standardima ili poveznicama na druge srodne inicijative, kao što je Europska mreža za promatranje i podatke o pomorskom okruženju (EMODnet).

MMC je 7. listopada pokrenula Maria Betti, direktorica za okoliš i održivost pri JRC-u na konferenciji EurOCEAN 2014 u Rimu. Ova konferencija okuplja morske znanstvenike širokog raspona disciplina, kreatore politika i predstavnike industrije i nevladinih organizacija, kako bi razvili zajedničku viziju za postizanje ekosustavnog pristupa upravljanju europskim morskim resursa, što je temeljni preduvjet za održivi plavi rast.

Više informacija pročitajte ovdje.