Novo izvješće o dugoročnom upravljanju istrošenim nuklearnim gorivom

Zajednički istraživački centar Europske komisije (JRC) i Znanstveno savjetodavno vijeće europskih akademija (EASAC) objavili su 30. rujna izvješće koje analizira mogućnosti zbrinjavanja istrošenog nuklearnog goriva i njihov razvoj.

Izvješće bi trebalo pomoći državama članicama u provedbi Direktive o odgovornom i sigurnom upravljanju istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom (2011/70 / EURATOM), kojom se od njih zahtijeva uspostava posebne politike koja bi uključivala i provedbu nacionalnih programa za upravljanje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom.

Za ovo su izvješće, JRC i EASAC konzultirali panel europskih i međunarodnih stručnjaka i zabilježili njihova stajališta o pitanjima koja nastaju iz potrebe za sigurnošću, o gospodarskim čimbenicima i uključivanju javnosti, kao i o procesu donošenja odluka.

Ključna razmatranja su:

  • Izbori različitih opcija za upravljanje istrošenim gorivom mogu se razlikovati od zemlje do zemlje, ovisno o njihovim nacionalnim rubnim uvjetima.
  • Bez obzira na vrstu nuklearnog gorivnog ciklusa koji se razvija (s recikliranjem goriva ili bez njega), duboka geološka spremišta bit će potrebna za neke od otpadnih proizvoda.
  • U svaku strategiju mora biti ugrađen visok stupanj fleksibilnosti jer će zbrinjavanje istrošenog nuklearnog goriva trajati više od 100 godina, tijekom kojih će se rubni uvjeti, kao što su razvoj tehnologija ili energetske politike, vjerojatno promijeniti.
  • Pravilno ciljano financiranje je kritično jer su troškovi zbrinjavanja istrošenog goriva značajni i javljaju se uglavnom nakon što se energija proizvede i prihodi zarade.
Politika o gorivnom ciklusu neće se temeljiti samo na tehničkim i gospodarskim čimbenicima. Sudjelovanje javnosti i prihvaćanje ključni su čimbenici, koje stručnjaci smatraju bitnima tijekom različitih faza kreiranja politike.

Više informacija pročitajte ovdje.