Zahvaljujući sredstvima Europske unije omogućeno bolje predviđanje vulkanske aktivnosti

Od erupcije islandskoga vulkana Eyjafjallajökulla EU financira istraživanja radi razvijanja točnijeg i pravodobnijeg sustava upozorenja na erupcije. Pristup koji se razvija takvim projektima usmjeren je na osiguravanje dovoljno vremena za učinkovitu reakciju tijelima civilne zaštite i gospodarski važnim poslovnim skupinama kao što su zračni prijevoznici čime će se pridonijeti boljoj zaštiti ljudskih života i umanjiti moguće štete europskom gospodarstvu. Primjeri takvih istraživanja su projekti FUTUREVOLC, EVOSS i VUELCO.

Od pokretanja projekta FUTUREVOLC u listopadu 2012. istraživači su postojeću mrežu dopunili detektorima vulkanskih plinova, ultrazvučnim senzorima, kamerama visoke rezolucije, seizmometrima i senzorima za detektiranje pomicanja tla u seizmički najaktivnijim područjima Islanda. Mnogi od tih dodatnih senzora dio su mobilnih mreža pa se mogu prema potrebi upotrebljavati na aktivnim područjima kao i za podršku stalnoj mreži.

Projekt je usmjeren i na praćenje erupcija nakon što dopru do površine – primjerice na mjerenje opasnih plinova i brzine protoka lave. Tako prikupljene informacije mogu ukazivati na to hoće li vulkanska aktivnost prouzročiti erupcije slične onoj iz 2010.

U okviru EVOSS-a razvijen je novi satelitski sustav za automatsko detektiranje i praćenje vulkanskih erupcija širom svijeta. „Oblakom” projekta koji se sastoji od specijaliziranih računalnih servera tijelima za civilnu zaštitu automatski se prosljeđuju podaci u stvarnom vremenu.

Erupcije se u sustavu mjere na tri načina: mjerenjem topline koja izbija iz vulkana, pepela i plinova koji se iz njega ispuštaju te mjerenjem fizičkih promjena na Zemljinoj površini. S pomoću rezultata tih mjerenja znanstvenici mogu bolje predvidjeti aktivnost vulkana u budućnosti – primjerice hoće li ona jačati ili slabjeti. EVOSS (European Volcano Observatory Space Services) već djeluje u Europi, Africi te na vulkanskim otocima oceana koji ih okružuju.

U međuvremenu je u okviru projekta VUELCO dovršeno istraživanje o šest vulkana u Europi i svijetu. Ono je poslužilo za uspostavljanje baze podataka o vulkanskim aktivnostima i boljih modela predviđanja. Usporedno s tim, projektni tim razvija načine za poboljšanje komunikacije između vulkanologa i tijela za civilnu zaštitu. Njihova je svrha pomoći lokalnim zajednicama u razumijevanju znanstvenih savjeta o vulkanima te u poduzimanju odgovarajućih mjera.

Više informacija pročitajte ovdje.