Izvješće revizora Europske unije o poduzetničkim inkubatorima za poduzetnike početnike koje je sufinancirala EU

U izvješću Europskog revizorskog suda objavljenom 3. rujna navodi se da je Europska unija pružila znatan financijski doprinos stvaranju infrastrukture poslovnih inkubatora, osobito u državama članicama u kojima je ova vrsta potpore poduzetnicima bila razmjerno rijetka. Međutim, inkubatori koje je obuhvatila revizija polučili su skroman uspjeh.

„Mišljenja smo da su pružanje usluga inkubacije, a posljedično i širi učinak na lokalna poduzeća, zbog financijskih ograničenja i niske razne inkubacijskih aktivnosti bili razmjerno ograničenog opsega”, poručio je Henri Grethen, član Suda zadužen za izvješće. „Razlog uvelike leži u tome što države članice i upravitelji inkubatora nisu imali dovoljno iskustva u inkubacijskim praksama. Postojali su i nedostatci u upravljačkim sustavima.”

Ovi se manje djelotvorni rezultati mogu objasniti nedovoljnim korištenjem dobre prakse. Nadalje, usluge inkubacije bile su slabo povezane s poslovnim ciljevima korisnika, sustavi za praćenje unutar inkubatora nisu pružali prikladne informacije o upravljanju, a financijska održivost inkubatora nije bila u skladu s ciljem pružanja prikladnih usluga inkubacije.

Mali i srednji poduzetnici imaju važnu ulogu u ostvarivanju rasta i otvaranju radnih mjesta. Kohezijska politika EU-a za razdoblje od 2014. do 2020. godine, čiji je cilj potaknuti tržišno natjecanje regija EU-a putem ulaganja u inovacije, usmjerena je upravo na male i srednje poduzetnike. Cilj je poduzetničkih inkubatora podupirati uspješno osnivanje i daljnji razvoj poduzetnika početnika. Iz tog je razloga pružanje potpore malim i srednjim poduzetnicima tijekom godina postalo sve veći politički prioritet. Sredstva za pomoć koja su izdvojena iz strukturnih fondova za potporu malim i srednjim poduzetnicima tijekom zadnja dva programska razdoblja iznosila su redom 23 milijarde eura i 15 milijardi eura.

Više informacija pročitajte ovdje.