Europska komisija predstavila mjere za bolju zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva

Europska komisija donijela je 1. srpnja Akcijski plan za suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji i Strategiju za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama.
 

Akcijskim planom EU-a utvrđuje se niz mjera kojima se politika provedbe prava intelektualnog vlasništva EU-a usmjerava na povrede na komercijalnoj razini (tzv. pristup „slijedi novac”). Strategijom u kojoj se primjenjuje međunarodni pristup ispituju se novije promjene i predstavljaju mogućnosti za poboljšanje trenutačnih mjera Komisije za promicanje poboljšanih standarda za prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama i za suzbijanje trgovine krivotvorenom robom.

Današnje globalizirano gospodarstvo sve se više oslanja na djelatnosti utemeljene na znanju koje su se dobro oduprle krizi i imaju snažan rast. Broj registracija novih europskih patenata, registriranih žigova Zajednice i dizajna Zajednice se između 2003. i 2012. i više nego udvostručio. Međutim velik broj povreda prava intelektualnog vlasništva može naškoditi tom pozitivnom trendu. Samo u 2012. granične kontrolne agencije EU-a zabilježile su 90 000 slučajeva robe za koju je postojala sumnja da čini povredu prava intelektualnog vlasništva (u usporedbi s njih manje od 27 000 u 2005.). Prema procjenama OECD-a svjetsko gospodarstvo zbog povreda prava intelektualnog vlasništva gubi oko 200 milijardi EUR godišnje.

Mjere utvrđene u Akcijskom planu za suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji i u Strategiji za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama pokrenut će se i provesti u 2014. i 2015. Komisija će pratiti rezultate tih inicijativa te poziva Europski parlament, Vijeće, države članice, Europski gospodarski i socijalni odbor i dionike (uključujući Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM) preko Europskog opservatorija za povrede prava intelektualnog vlasništva) da aktivno pridonose zadatku. Komisija će kasnije razmotriti jesu li potrebne daljnje, potencijalno zakonodavne mjere.

Više informacija pročitajte ovdje.