Europska komisija objavila paket za sigurnost pacijenata

Europska komisija objavila je 19. lipnja paket za sigurnost pacijenata u kojemu se pojašnjava kako Komisija i države članice Europske unije rješavaju izazove povezane sa sigurnosti pacijenata. U paketu se opisuje i napredak ostvaren od 2012. te prepreke koje je potrebno prevladati kako bi se poboljšala sigurnost pacijenata, kako je predviđeno u Preporuci Vijeća iz 2009.
 


Postignut je znatan napredak u oblikovanju nacionalnih programa za sigurnost pacijenata i uspostavi sustava kojima se pacijentima omogućuje da prijave štetne događaje, ali još je puno toga potrebno učiniti u pogledu provedbe odredaba o jačanju položaja pacijenata, a posebno o obrazovanju i osposobljavanju zdravstvenih djelatnika. Danas objavljeni dokumenti bit će uvršteni u tekući postupak promišljanja o budućem djelovanju na razini EU-a u području sigurnosti pacijenata i kvalitete skrbi.

Tonio Borg, europski povjerenik za zdravlje, izjavio je: „Kada naši građani idu u bolnicu, očekuju sigurnu zdravstvenu skrb. Dobra je vijest da u većini država članica postoje programi za sigurnost pacijenata. Loša je vijest da se, unatoč napretku, u zdravstvenim ustanovama i dalje bilježe štetni događaji, a sigurnost pacijenata rijetko je dijelom programa osposobljavanja zdravstvenih djelatnika. Stoga moramo nastaviti ulagati napore kako bismo našim građanima osigurali veću sigurnost u zdravstvenim ustanovama".


Više informacija pročitajte ovdje.