Europska komisija objavila interaktivnu europsku kartu reguliranih profesija

Europska komisija objavila je 8. svibnja europsku kartu reguliranih profesija, tj. zanimanja koja mogu obavljati samo osobe s određenim kvalifikacijama ili u kojima je upotreba profesionalnog naziva zaštićena, kao npr. farmaceuti i arhitekti.

Ova interaktivna karta sadrži najvažnije informacije o tome kako se profesije reguliraju u različitim državama članicama, poput broja reguliranih profesija i njihove podjele po sektoru gospodarstva, trenda u broju odluka o priznavanju stručnih kvalifikacija od 2005. i detalje nacionalnih kontakt točaka odgovornih za informiranje stručnjaka oko postupaka i formalnosti povezanih s priznavanjem stručnih kvalifikacija. Karta je grafički prikaz informacija koje su države članice ažurirale u bazi podataka reguliranih profesija u Europi.

Povjerenik za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier pojasnio je da je "europska karta reguliranih profesija alat transparentnosti koji daje pregled stanja reguliranih profesija u državama članicama i u Uniji kao cjelini. Pažljivo ispitivanje karte otkriva raznolikost pristupa koje su države članice usvojile kako bi zaštitile svoje javne interese reguliranjem određenih profesija. Ovi pristupi odražavaju različite realnosti, osjetljivosti i regulatorne pozadine, ali oni su također uzrok prepreka slobodnom kretanju kvalificiranih stručnjaka. Dodatna vrijednost ove karte jest u tome što nam vizualno prikazuje te prepreke i omogućuje nam da usmjerimo  napore prema sektorima i zanimanjima u kojima će modernizacija zakonodavnog okruženja vjerojatno imati najveći utjecaj."

Više informacija pročitajte ovdje.