EU poboljšava internetske stranice za usluge putovanja za potrošače

Zahvaljujući provedbenim mjerama nacionalnih tijela za zaštitu potrošača koje koordinira Europska komisija sada 62% internetskih stranica za usluge putovanja poštuje prava potrošača.
 

Svaki treći korisnik interneta u Europskoj uniji rezervira putovanje i smještaj na internetu, a očekuje se da će broj ubuduće samo rasti. Kako bi se osiguralo da internetske stranice za usluge putovanja djeluju u interesu potrošača, Europska komisija u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima provodi redovite provjere takvih stranica diljem Europe.

Nadležna tijela utvrdila su da 2013. od 552  stranica za usluge putovanja 382 nisu poštovale europske zakone o zaštiti potrošača. Od tada su 173 stranice  ažurirane i ispravljene, dok ih je 209 trenutačno u postupku. Glavni utvrđeni problemi su sljedeći:

  • nedostatak obveznih podataka o identitetu trgovca, posebice njegove adrese e-pošte
  • nejasne upute kako se pritužiti
  • zavaravajući podatci o konačnoj cijeni
  • neprikazivanje neobveznih dodataka na cijenu koje potrošač sam može odabrati.
Administrativni ili pravni postupci nastavit će se za stranice koje još ne poštuju pravila.

Više informacija pročitajte ovdje.