Europska komisija pokreće savjetovanje o m-zdravstvu

Europska komisija pokrenula je 10. travnja savjetovanje o mobilnom zdravstvu (#mHealth) radi pronalaženja načina kako poboljšati zdravlje i dobrobit Europljana korištenjem mobilnih uređaja kao što su mobilni telefoni, tableti, uređaji za praćenje pacijenata i ostali bežični uređaji.
 


M-zdravstvo novi je dio e-zdravstva (#eHealth @EU_eHealth) u kojem se radi poboljšanja zdravstvenih proizvoda, usluga i postupaka koriste informacijske i komunikacijske tehnologije. Neki primjeri aplikacija m-zdravstva su:

  • aplikacija za mjerenje vitalnih pokazatelja kao što je krvni tlak
  • aplikacija za davanje inzulina dijabetičarima prijenosom signala za upravljanje pumpom s pomoću mobilne platforme
  • aplikacija koja podsjeća pacijente da trebaju uzeti lijek
  • aplikacija za pružanje savjeta o rekreaciji ili prehrani radi poboljšanja općeg zdravlja i dobrobiti korisnika.

U Komisijinu Akcijskom planu za e-zdravstvo 2020. – 2012. , objavljenom 2012., prepoznale su se trenutačne i potencijalne koristi mobilnih aplikacija za zdravlje, kao i potencijalni rizici povezani s njima i najavljena je Zelena knjiga o m-zdravstvu. Zelenoj knjizi priložen je radni dokument službi kako bi se pojačala svijest dionika o pravilima EU-a o zaštiti podataka, medicinskim proizvodima i o potrošačkim direktivama.
 
Kako se uključiti u savjetovanje, pročitajte ovdje.