EU podupire potrošače uz trošak od samo 5 centi po građaninu godišnje

Programom Europske unije za zaštitu potrošača pomaže se građanima EU-a da u potpunosti ostvare potrošačka prava i aktivno sudjeluju na jedinstvenom tržištu, uz godišnji trošak od svega pet centi po građaninu.
 


Ukupni proračun za taj program za razdoblje od 2014. do 2020. iznosi 188,8 milijuna eura, no učinak programa za zaštitu potrošača velik je unatoč skromnom proračunu. Tim su programom obuhvaćeni razni projekti korisni potrošačima u svim državama članicama – od mjera za koordinaciju provedbe zakonodavstva i sufinanciranja europskih potrošačkih centara do pružanja pomoći nacionalnim tijelima pri rješavanju slučajeva povrede zakonâ o zaštiti potrošača. Povjerenik Europske komisije za zaštitu potrošača Neven Mimica taj program smatra „ključnim elementom kako bi se osiguralo da jedinstveno tržište funkcionira u korist potrošača u cijeloj Europi”.

Mnogo toga postignuto je u okviru prvog programa za zaštitu potrošača (2007. – 2013.). U tom su razdoblju, među ostalim, financirane mjere suradnje u području provedbe zakonodavstva na razini EU-a, projekti u području edukacije potrošača (npr. Potrošačka učionica) i razvoj platforme za elektroničko rješavanje sporova.

Novi program za zaštitu potrošača temeljit će se na postignutim rezultatima te će djelovanje u okviru njega biti usmjereno na četiri ključna područja: sigurnost, informiranje i edukacija potrošača, potrošačka prava i učinkovita pravna zaštita te jačanje prekogranične provedbe zakonodavstva. Financiranje tim sredstvima mogu zatražiti i vladina tijela, javna tijela te organizacije za zaštitu potrošača na nacionalnoj razini i na razini EU-a.

Više informacija pročitajte ovdje.