Siromaštvo: Komisija pozdravila konačno donošenje novog Fonda za europsku pomoć najugroženijima

Europska komisija pozdravila je donošenje novog Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD), koji je Vijeće ministara Europske unije prihvatilo u ponedjeljak 10. ožujka. Fond će omogućiti sredstva u iznosu od 3,8 milijardi eura za pomoć najugroženijim građanima Europe. 


Njime će se državama članicama omogućiti pružanje široke palete nefinancijske materijalne pomoći, uključujući hranu, odjeću i ostale neophodne predmete za osobnu upotrebu poput cipela, sapuna i šampona, osobama kojima je pomoć najpotrebnija. Fond će doprinijeti ispunjavanju cilja strategije Europa 2020 koja obvezuje Europsku uniju na smanjenje broja siromašnih ljudi i onih koji su u opasnosti od siromaštva za najmanje 20 milijuna.

Europski povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost László Andor izjavio je: "Pozdravljam donošenje znatno povećanog proračuna za FEAD. Zahvaljujući postignutoj suglasnosti, do četiri milijuna ljudi odmah će dobiti pomoć. Pozivam države članice da u potpunosti iskoriste Fond u skladu sa svojim konkretnim potrebama."

Više informacija o ovoj temi možete pročitati ovdje.