Europski pučki pravobranitelj poziva građane na sudjelovanje u kreiranju interaktivne "liste želja"

Dana 4. ožujka Emily O'Reilly, Europski pučki pravobranitelj, organizira interaktivni događaj u Europskome parlamentu u Bruxellesu s predsjednikom Parlamenta Martinom Schulzom i predsjednikom Europske komisije Joséom Manuelom Barrosom.

Cilj je događaja pod nazivom "Vaša lista želja za Europu" osigurati sudjelovanje građana u donošenju odluka. Održat će se između 9 i 11.30 sati ujutro, a moguće je pratiti ga uživo na http://www.ombudsman.europa.eu/. Građani mogu uputiti svoja pitanja i komentare putem Twittera (#Euwishlist).

Više informacija možete pročitati ovdje.