Nova pravila olakšavaju zapljenu imovine kriminalcima

U Europskom parlamentu izglasana su pravila EU-a koja će olakšati državama članicama pratnju, zamrzavanje i upravljanje oduzetom imovinom. Danas je manje od 1 posto prihoda od trgovine drogom, trgovine ljudima, krijumčarenja oružja, krivotvorenja i sličnih kaznenih djela zamrznuto i oduzeto.

Nacrt zakona zahtijeva od država članica da omoguće oduzimanje kriminalne imovine nakon pravomoćne presude, a  omogućit će vlastima zapljenu imovine čak i ako je osumnjičeni ili optuženi bolestan ili u bijegu, npr. putem "postupka u odsutnosti" (in absentia).
 
Oduzimanje imovine moguće je u slučaju imovinske koristi kad je treća osoba znala za nezakonito podrijetlo imovine  ili u njega kao razumna osoba mogla posumnjati na temelju konkretnih činjenica i okolnosti. Radi učinkovitije  borbe protiv kriminalnih organizacija i teških oblika kriminala, a u skladu sa stečenim iskustvom, države članice trebale bi u svoje kaznenopravne sustave uvesti kazneno djelo na temelju kojega bi kažnjavale i progonile ponašanja čija je svrha prenijeti vlasništvo i raspoloživost imovine na treće osobe kako bi se izbjegle mjere zapljene ili oduzimanja. Pomoć u počinjenju takvog kaznenog djela također bi trebalo primjereno kazniti. U tekstu se navodi kako bi države članice trebale razmotriti mjere koje omogućuju korištenje oduzete imovine za javni interes ili u socijalne svrhe.
 
Vijeće bi sporazum trebalo službeno odobriti u narednim tjednima. Države članice imat će 30 mjeseci da direktivu provedu u svoje nacionalne zakone. U tim će dogovorima sudjelovati i Irska, dok Velika Britanija i Danska neće.