EU garancija za mlade: Paket mjera "Mladi i kreativni"

U godišnjem istraživanju rasta i razvoja Europska komisija je naglasila da države članice trebaju mladima osigurati uspješnu tranziciju iz sustava obrazovanja u svijet rada te aktivno raditi na razvoju i provedbi programa i shema namijenjenih obrazovanju, zapošljavanju i socijalnom uključivanju mladih. Shema Garancije za mlade se temelji na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 25 godina treba osigurati zaposlenje, naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca po izlasku iz sustava obrazovanja, tj. završetku formalnog obrazovanja ili u slučaju nezaposlenosti. Preporuka je da se Program sastoji od  podržavajućih mjera i da je prilagođen nacionalnim, regionalnim i lokalnim okolnostima.

Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska prihvatila je Garanciju za mlade kao ključni element poboljšanja položaja mladih na tržištu rada i osiguranja njihove budućnosti, te smanjenja rastućeg broja mladih nezaposlenih osoba.
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje počeo je s provedbom Garancije za mlade 1. srpnja 2013. te je paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“ dopunio s dodatnih 11 mjera prvenstveno usmjerenih na mlade do 29 godina. Mjere su usmjerene na podizanje kompetencija i pripremu mladih za zapošljavanje, a posebice jačanje i uključivanje mladih u poduzetništvo i razvoj organizacija civilnog društva kao sve značajnijeg dionika na tržištu rada.
 
Garancija za mlade službeno je započela s provedbom u Europskoj uniji 1. siječnja 2014. godine kad su i Republici Hrvatskoj postala dostupna financijska sredstva za zapošljavanje osoba mlađih od 25 godina, a dodatne mjere koje se provode financirati će se iz Europskog socijalnog fonda ESF-a i državnog proračuna. 
 
Više informacija o ovoj temi i detalje paketa mjera "Mladi i kreativni" pročitajte na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje