Suzbijanje prekograničnih prijevara u vezi s PDV-om

U okviru jačanja borbe protiv poreznih prijevara Europska unija namjerava proširiti suradnju sa susjednim zemljama u vezi s PDV-om.

PDV, koji se obračunava kao porez na promet robom i uslugama, jedan je od glavnih izvora poreznih prihoda država kojim se u državama članicama EU svake godine ubere više od 700 milijardi EUR. Međutim svake godine gotovo petina svih potencijalnih prihoda od PDV-a u cijeloj Uniji ostaje neubrana, a izračuni pokazuju da u 2011. nije plaćeno oko 193 milijarde EUR poreza na dodanu vrijednost (iznos od 1,5 % BDP-a), barem djelomično zbog prijevara u vezi s PDV-om i utaje poreza.

Naglasak na e-usluge

Procjenjuje se da su osobito učestale prijevare u vezi PDV-om u koje su uključeni subjekti izvan EU iz rastućeg sektora telekomunikacija i e-trgovine jer počinitelji prijevara često iskorištavaju prekogranične razlike među zemljama i nepotpune informacije kojima one raspolažu.

Usluge koje se pružaju elektonskim putem kao što je preuzimanje glazbenih i video sadržaja često pružaju poslužitelji i poduzetnici koji posluju izvan EU.

U usporedbi s tradicionalnim transakcijama, kod te vrste kupovine teže je utvrditi dobavljača, kupca i mjesto isporuke. Stoga je i teže utvrditi je li PDV plaćen ili ne.

Ograničavanje štete za gospodarstvo zbog utaje poreza

EU se nada da će užom suradnjom s međunarodnim partnerima razviti učinkovitije alate za borbu protiv takvih prijevara, što bi državama pomoglo da uberu neplaćeni porez i pritom zaštite javne financije.

Radi rješavanja ovog problema Komisija predlaže otvaranje službenih pregovora s Rusijom i Norveškom o poboljšanju administrativne suradnje u području PDV-a. Preliminarni pregovori održani su i s Kanadom, Turskom i Kinom.

Predložene mjere uključuju poticanje nacionalnih poreznih tijela na bolju međusobnu razmjenu podataka o aktivnostima poreznih obveznika, uključujući i pristup bazama podataka. Takva se suradnja već ostvaruje među državama članicama EU, ali ne i s najvećim trgovinskim partnerima EU.

U gospodarstvu koje je sve više globalizirano, sporazumima o suradnji poput onih koji su predloženi s Rusijom i Norveškom unaprijedilo bi se utvrđivanje i ciljano suzbijanje prijevara u vezi s PDV-om i time smanjili financijski gubitci javnih sredstava. Takvim gubitcima prihoda stvaraju se dodatna porezna opterećenja koja se broje u milijardama eura godišnje, a koje plaćaju pošteni porezni obveznici.

Više informacija možete pronaći na stranicama Europske komisije.