Obzor 2020. - program Europske unije za istraživanja i inovacije

Obzor 2020. (Horizon 2020) je novi program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. - 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Obzor 2020. će doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, “Europa 2020.“ i „Unija inovacija“ (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).Proračun za ovaj program iznosi 78,6 milijardi eura.


Misao vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: „Izvrsna znanost“ (Excellent Science), „Industrijsko vodstvo“ (Industrial Leadership)  i Društveni izazovi (Societal Challanges).

Jedna od glavnih karakteristika programa Obzor 2020. je pojednostavljenost pravila za sudjelovanje koja se očituje u sljedećem:

  • Jedinstveni skup pravila prilagođen je cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama, koherentan s ostalim novim programima EU

  • Jedan projekt – jedna stopa financiranja od najviše 100% ukupnih prihvatljivih direktnih troškova, osim za aktivnosti vezane za komercijalizaciju i izlazak na tržište gdje će se primjenjivati maksimalno 70% prihvatljivih troškova, dok se za indirektne troškove priznaje paušalni iznos (flat stopa) od 25%

  • Jednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija (za ERC samo kriterij izvrsnosti)

  • Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti

  • Međunarodno sudjelovanje je olakšano, ali bolje štiti interese EU

  • Jednostavnija pravila za financiranje – paušal za indirektne troškove bez vremenika rada za osoblje koje radi puno radno vrijeme na nekom EU projektu, mogućnost prethodno definiranog paušalnog iznosa za obavljeni rad

  • Manje i preciznije ciljane kontrole i revizije – najmanja moguća razina zahtjeva za podnošenje certifikata o revizijama s krajnjim ciljem prevencije rizika i prevara

  • Poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva – osigurana ravnoteža između pravne sigurnosti i fleksibilnosti, a odredbe vezane za zaštitu intelektualnog vlasništva prilagođene su novim oblicima financiranja s naglaskom na otvoreni pristup istraživačkim publikacijama.

Osim ovih pojednostavljenja, Obzor 2020. karakterizira i širi pristup osobito za mala i srednja poduzeća kroz integrirani pristup pokrivajući cijeli inovacijski ciklus, od faze idejnog koncepta i izvodljivosti preko istraživanja, razvoja i testiranja, pa sve do komercijalizacije i izlaska na tržište.

Glavni instrumenti Obzora 2020. su: bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje), bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju), aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti), sufinanciranje aktivnosti (co-funding), instrument za MSP, predkomercijalna nabava, javna nabava invovativnih rješenja i nagrade.

Detaljnije o programu Obzor 2020. možete pronaći ovdje.

Korisni linkovi:
Obzor 2020.
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Agencija za mobilnost i programe EU