Erasmus+: novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020.

Ciljevi su programa Erasmus+ poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Program će trajati sedam godina, a za njega je predviđen proračun od 14,7 milijardi EUR – to je 40% više od trenutačne potrošnje, iz čega se jasno vidi predanost Europske unije ulaganjima u ta područja.

Zahvaljujući programu Erasmus+ više od 4 milijuna Europljana imat će priliku studirati, osposobljavati se, prikupljati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu.
 

Programom Erasmus+ pružat će se potpora transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula suradnja i povezala područja obrazovanja i rada te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Europi.

Podupirat će se i nacionalni napori za modernizaciju sustavâ u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. U području sporta podupirat će se amaterski projekti i rješavanje prekograničnih izazova poput namještanja utakmica, dopinga, nasilja i rasizma.

Programom Erasmus+ povezuje se sedam postojećih programa EU-a u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Njime će se po prvi put podržati i sport. Erasmus+ je integriran program i nudi više prilika za suradnju među sektorima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta te lakši pristup nego njegovi prethodnici jer ima jednostavnija pravila financiranja.

Više podataka o programu Erasmus+ pronađite na stranicama Europske komisije.VEZANI DOKUMENTI

Program Europske unije za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport 2014-2020 Erasmus+.pdf