Izvješća i istraživanja


Europsko izvješće o drogama 2014.
Istraživanje agencije FRA: pružanje utemeljenih i usporedivih podataka i analiza
Istraživanje agencije FRA: nejednakosti i višestruka diskriminacija u zdravstvenoj zaštiti

FRA – borba protiv rasne diskriminacije

Dobivanje točnih podataka o bruto nacionalnom dohotku (BND): strukturiraniji i usmjereniji pristup poboljšao bi djelotvornost Komisijine provjere
Građanski odgoj i obrazovanje u Europi

Ponavljanje razreda u školama diljem Europe: velike razlike između zemalja

Obrazovanje iz područja umjetnosti i kulture u europskim školama

Nacionalna ispitivanja učenika u Europi

Matematičko obrazovanje u Europi: zajednički izazovi i nacionalne politike

Odrasli u formalnom obrazovanju: Cjeloživotno učenje u praksi

Mogu li Komisija i države članice dokazati da su proračunska sredstva EU-a koja su izdvojena za politiku ruralnog razvoja dobro iskorištena?
Zajednička poljoprivredna politika: Je li posebna potpora iz članka 68. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 dobro osmišljena i provedena?
Trenutačno stanje sakaćenja ženskih spolnih organa (FGM) u Hrvatskoj

Izvješće o građanstvu EU-a za 2013.

Potpora EU-a upravljanju u Demokratskoj Republici Kongu

Izravna financijska potpora Europske unije Palestinskoj samoupravi

Informativni pregled godišnjih izvješća za 2012. godinu Europskog revizorskog suda

Je li komponenta okoliš programa LIFE bila djelotvorna?

Prirodoslovno obrazovanje u Europi: Nacionalne politike, prakse i istraživanja

Prirodoslovno obrazovanje u Europi - nacionalne politike, prakse i istraživanja (2)

Razumjevanje upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, psihosocijalnim rizicima i sudjelovanjem radnika kroz ESENER

Ključni podaci o obrazovanju za 2012. godinu: Kretanja u europskim obrazovnim sustavima tijekom posljednjeg desetljeća

Poučavanje čitanja u Europi: Okruženja, politike i prakse

Europski ombudsman, godišnje izvješće 2012.

Iskustva s diskriminacijom i zločini iz mržnje prema LGBT osobama u EU-u i Hrvatskoj

Opće izvješće o aktivnostima Europske unije — 2012.

Opće izvješće o aktivnostima Europske unije — 2013.

EUROPSKI REVIZORSKI SUD – GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2012. GODINU

Treće europsko istraživanje o kvaliteti života

EU‑MIDIS, Istraživanje Europske unije o manjinama i diskriminaciji: Sažeto izvješće 4 (policijska kontrola i manjine)

Sažetak, izvješće ESPAD-a za 2011. - Zlouporaba sredstava ovisnosti medu učenicima 36 europskih zemalja

Modernizacija visokog obrazovanja u Europi 2011. - financiranje i socijalna dimenzija

Ključni podaci o učenju i inovacijama kroz ICT u školi u Europi, izdanje 2011.

Visoko obrazovanje u Europi u fokusu 2010.: Novo izvješće o utjecaju Bolonjskog procesa

Europsko izvješće o okolišu - stanje i izgledi 2010.