DOBRODOŠLI

na internet stranicu informacijskog centra Europe Direct Dubrovnik!


Dajemo informacije i savjete o svim temama koje se odnose na Europsku uniju. Distribuiramo publikacije na hrvatskom jeziku o različitim aspektima života u Europskoj uniji. Pružamo mogućnost slanja pitanja, mišljenja i prijedloga institucijama Europske unije.

Sve usluge informacijskog centra Europe Direct Dubrovnik su u potpunosti besplatne!

Opširnije

Skupina EU-a na visokoj razini: za veću uporabu novih tehnologija u visokoškolskom obrazovanju potrebno je ciljano financiranje

Skupina Europske unije na visokoj razini posvećena modernizaciji visokoškolskog obrazovanja objavila je 22. listopada svoje izvješće o novim načinima učenja i podučavanja na sveučilištima. Skupina je utvrdila 15 preporuka u kojima se ističe da bi se boljim usmjeravanjem sredstava trebalo promicati razvoj i uporabu fleksibilnijih digitalnih načina učenja i podučavanja u visokoškolskom obrazovanju.
 

Europska komisija usvojila regionalne planove o odbacivanju neželjenog ulova

Nova Zajednička ribarstvena politika (CFP) zabranjuje vraćanje neželjene ribe u more propisujući da ribari moraju iskrcati sav ulov. Pet planova o odbacivanju koje je Europska komisija usvojila 20. listopada sadrže neka praktična pravila, kao i ograničeni broj iznimki, koji bi pomogli ribarima u provođenju novih propisa.
 

Istraživanje EU-a o dobivanju stočne hrane iz otpada od hrane

Očekuje se da će se svjetska potražnja za hranom do 2050. povećati za 70 %, a nagli porast upotrebe biomase također će opteretiti poljoprivredu. Nahraniti svijet i pritom očuvati okoliš misao je vodilja Svjetskoga dana hrane 2014., a ujedno i cilj nekoliko istraživačkih projekata koje financira EU.